Leien til et kontor bestemmes av plassen du velger. Vi er glade for å gjøre deg et tilpasset forslag.

Den vanligste utleie er leie av kontorlokaler som du organiserer selv. Her settes prisen per m² i utgangspunktet for å se om et kontor faller innenfor budsjettet. Denne leien er imidlertid bare en begrenset del, og for ofte blir det lagt for mye fokus på dette.

Oversikt Priser Kontorutleie

De fleste (potensielle) leietakere eller oppstart har derfor ikke en fullstendig oversikt over de totale kontorkostnadene, og nesten ingen vet hva kostnadene per arbeidsplass eller ansatt er når et kontor leies. Regelen er at hver medarbeider mellom 18 og 25 trenger m². Ved å bruke denne regelen kan du beregne minimumsplassen du trenger. Beregn de tomme plassene (som møterom, resepsjon, kantine, etc.), og du vet hvor stort kontoret ditt burde være. Men hvis du trenger mindre enn 400 kvadratmeter, er leie ofte det beste alternativet. På kontorer er det smart å ta hensyn til blant annet parkeringsplassene i området.

Lei et lite eller stort kontor

Ikke så enkelt i det hele tatt ... På offiRent ønsker vi å endre dette. Vi leier ut større kontorer, men også mindre kontorer eller satellittkontorer, vi har den passende kontorløsningen for alle

Lezen 9536 ganger