H1 Eigen bedrijf in België starten H2 Bedrijf starten in België H3 Wie kan een onderneming starten? Iedereen die over een eigen bedrijf starten droomt, kan er ook effectief een starten. Er zijn natuurlijk paar voorwaarden waaraan je moet voldoen – anders kan je helaas je eigen bedrijf in België niet oprichten. H4 Leeftijd Om je eigen bedrijf op te starten, moet je minstens 18 jaar zijn. H4 Burgerrechten Op het moment dat je als ondernemer wilt starten, mag je niet van je burgerrechten ontnomen zijn. Indien je in je verleden veroordeeld was tot een criminele straf met een expliciet beroepsverbod, kan je dan tijdens de duur van je straf geen ondernemer worden. Wanneer je eerder al je eigen bedrijf had opgestart en deze failliet verklaard was, kan je een nieuwe onderneming beginnen op voorwaarde dat de rechtbank je geen verbod had opgelegd. Zo een verbod kan opgelegd worden bij een bedrieglijk faillissement, fraude of een zware fout die tot het faillissement zelf had geleid. Dat verbod geldt voor een periode van minimaal 3 jaar en maximaal 10 jaar na de faillietverklaring. H4 Handelingsbekwaamheid Iedere persoon is in principe handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat iedere persoon rechtshandelingen kan verrichten. Handelingsonbekwaam zijn minderjarigen en onder curatele gestelden. Wanneer je je eigen bedrijf in België wilt starten, moet je handelingsbekwaam zijn. H4 Nationaliteit Indien je een burger bent uit de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) en Zwitserland, kan je vrij een bedrijf in België starten. Alle nationaliteiten buiten Europa, moeten over een verblijfsvergunning en beroepskaart bezitten om zelfstandige te kunnen worden in België. Zo een beroepskaart is 5 jaar geldig met mogelijkheid tot vernieuwing natuurlijk. De kostprijs van een beroepskaart bedraagt 140 EUR bij de aanvraag en 90 EUR per jaar dat de kaart geldig is. H3 Je kennis bewijzen Als je als een startende ondernemer een handelsonderneming wilt uitoefenen, moet je je inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen in een ondernemingsloket naar je keuze. Bij deze inschrijving moet je je kennis van bedrijfsbeheer bewijzen. De vrije, intellectuele en dienstverlenende beroepen of de niet-handelsondernemingen naar privaatrecht dienen geen kennis van het bedrijfsbeheer te bewijzen. Voor bepaalde beroepen naast de basiskennis van het bedrijfsbeheer, dien je ook te beschikken over voldoende beroepskennis. Dat kan op basis van je diploma’s of praktijkervaring. Indien je dat niet kan, mag je medevennoot of je helper dat in jouw plaats doen. H3 Ondernemersvormen De allereerste keuze van cruciaal belang als je je eigen bedrijf wilt starten, is de keuze of je een eenmanszak of een vennootschap opricht. Een natuurlijke persoon zijn heeft zijn voordelen en nadelen – net als je activiteit onderbrengen in een vennootschap. H4 Voordelen eenmanszaak Het grootste voordeel van één natuurlijke persoon te worden, is de eenvoudigheid om het op te richten. Het is dus makkelijker dan een vennootschap maar ook veel goedkoper. Je hebt geen minimumkapitaal en geen bankattest nodig. Een financieel plan en een oprichtingsakte zijn niet vereist. Verder zijn de verplichtingen qua boekhoudkundigheid en administratie beperkter. De beslissingsmacht, werking en winst berusten bij 1 persoon. H4 Nadelen eenmanszaak Indien je je eigen bedrijf wilt starten en je dan voor eenmanszaak kiest, is er juridisch geen onderscheid tussen privébezittingen en het vermogen van je eigen bedrijf. Hierbij is ook enkel personenbelasting mogelijk (met tarieven hoger dan vennootschapsbelasting). Je bent verplicht zelf je financiële middelen te zoeken. Het faillissement van de eenmanszak is ook het faillissement van jou als natuurlijke persoon. H4 Voordelen vennootschap Als je voor een vennootschap kiest, moet je wel weten dat er hiervoor beperkte financiële risico’s zijn. Dat komt omdat er een duidelijke scheiding is tussen je privé-en het bedrijfsvermogen en een beperkte aansprakelijkheid. Op het vlak van belastingen, heb je een mogelijkheid om de vennootschapsbelasting te kiezen (met lagere tarieven dan personenbelasting). Sinds 1 mei 2019 kan je alleen of met meerdere personen een vennootschap oprichten. Moest je je vennootschap met meerdere personen oprichten, dan blijven alle afspraken tussen de partners op papier te staan. Je geniet ook van de onbeperkte bestaansduur, ook al valt je partner weg. Je vennootschap blijft gewoon bestaan. De financiële middelen kunnen samen worden gebracht door meerdere partners. H4 Nadelen vennootschap Het grootste nadeel van een vennootschap oprichten, is dat je eigenlijk extra eenmalige kosten bij de oprichting zelf hebt. Wie als zelfstandige wilt beginnen, moet zich inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). De inschrijving zelf bij KBO bedraagt 87 EUR. Verder moet je ook je btw-nummer activeren op basis van je ondernemingsnummer. Daarvoor betaal je 50 EUR (exclusief btw). De oprichtingsakte van je vennootschap wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiervoor betaal je 275,76 EUR aan de Rechtbank van Koophandel. Bij het opmaken en neerleggen van je oprichtingsakte via de notaris, reken op een bedrag tussen 750 EUR en 1000 EUR (exclusief btw). De totale extra kosten bij het starten van je eigen vennootschap variëren tussen 1162,76 EUR en 1412,76 EUR. H3 Vennootschapsvormen Als je je bedrijf gaat opstarten en je hebt al gekozen dat je een vennootschap wilt, moet je natuurlijk ook nog een keuze maken uit verschillende vennootschapsvormen. De meest voorkomende vennootschapsvormen zijn de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba, met de varianten e-bvba en s-bvba), de naamloze vennootschap (nv) en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba). Dat zijn de drie vennootschapsvormen met volkomen rechtspersoonlijkheid waarbij de vennoten het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid hebben. Er zijn nog twee vennootschapsvormen, namelijk de vennootschap onder firma (vof) en de coöperatieve vennootschap et onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa). Ze hebben wel rechtspersoonlijkheid, maar daarbij genieten de vennoten geen beperkte aansprakelijkheid. H4 Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De meest aangewezen juridische vorm, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De bvba wordt gevormd door meer personen maar kan ook door een die alleen voor hun inbreng aansprakelijk zijn. Hun aansprakelijkheid is dus beperkt. De bvba is zeer populair bij familiebedrijven en als een rechtsvorm voor vrije beroepen. Daarnaast is de bvba de enige vennootschap die door één persoon opgericht mag worden! Indien dat het geval is, spreken we van een eenpersoons-bvba (ebvba of e-bvba). Zoals al eerder vermeld, zijn je privévermorgen gescheiden van het vermogen van je eigen bedrijf. Je moet wel over een minimumkapitaal beschikken, namelijk kunnen aantonen dat je over 18.550 euro aan kapitaal hebt. Voor startende zelfstandigen is er een speciale vorm van de bvba: de starters bvba. De voordelen van een echte bvba blijven hetzelfde. Alleen hoef je nog niet direct over het vereiste startkapitaal te beschikken! Je kan je starter bvba na maximaal 5 jaar omvormen tot een echte bvba. H4 Vennootschap onder firma (vof) Vof is een zeer eenvoudige vennootschap. Er zijn weinig formaliteiten, maar omdat de vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap, wordt deze weinig gebruikt. Het wordt zeer interessant bij het samenwerken tussen personen met vrije beroepen. Bij het overlijden van een vennoot, wordt de vennootschap ontbonden. De vennoten kunnen hun aandelen niet verkopen maar ook niet schenken zonder akkoord van de medevennoten. Om je eigen bedrijf te starten als vof, is er geen minimumkapitaal vereist en er is geen notariële akte nodig. Het faillissement van de vof betekent ook het faillissement van alle vennoten. H4 Naamloze vennootschap De nv wordt meestal gebruikt voor grotere en kapitaalkrachtige ondernemingen. De naamloze vennootschap is vooral gericht op het inbrengen van de kapitaal door de vennoten. Er zijn minstens twee vennoten nodig en in de raad van bestuurd – minimaal drie bestuurders. Deze vennootschap biedt het voordeel dat deze onderneming volledig gescheiden is van haar aandeelhouders (die vaak anoniem zijn). De aandelen zijn gemakkelijk en zonder enig beperking over te dragen. Het minimumkapitaal bij de nv bedraagt 61.500 euro en het moet volledig gestort worden bij het starten van je bedrijf. H4 Coöperatieve vennootschap met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid (cvba of cvoa) De cv is samengesteld uit een variabel aantal vennoten met veranderlijke aanvoer. Je kan dus nieuwe leden opnemen en vennoten uitsluiten tegen terugbetaling van hun aandelen. Ze moet opgestart worden door minstens drie personen. Er is wel een onderscheid tussen de cvba en cvoa. De cvoa is een flexibele rechtsvorm: voor de oprichting is er geen notariële akte vereist maar ook geen minimumkapitaal. De vennoten van cvoa zijn onbeperkt aansprakelijk. Bij de cvba daarentegen is het minimumkapitaal wel vereist als je je eigen bedrijf wilt opstarten. Het bedraagt 18.500 euro waarvan 6.200 volgestort moet zijn. H3 Stappenplan om een eigen zaak te starten in 10 stappen: H4 Stel een businessplan & financieel plan op Start je een vennootschap met een aansprakelijkheidsbeperking (NV, BV, CV, …) dan is een financieel plan verplicht. Het is best wel belangrijk om een financieel plan tijdens de voorbereiding van een nieuwe zaak op te stellen. Aan de hand van dit strategisch plan, kan je de haalbaarheid van je idee bekijken. Het geeft jou ook een mooi inzicht in de toekomstige financiële situatie van jouw zaak. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. Een financieel plan is daarnaast een stevig fundament wanneer je met de kredietverleners moet gaan praten. Je financieel plan gaat dus over centen en daarvan heb je deze soorten: middelen, inkomsten en kosten. Je hoeft dit niet alleen te doen! H4 Kies een rechtsvorm of juridisch statuut Het is dus belangrijk als je je eigen bedrijf wilt opstarten, om te weten of je een eenmanszak of een vennootschap wilt (en welk soort daarvan). Beide vormen zijn verschillend en hebben hun voor- en nadelen. Lees de uitleg paar titels boven deze en ondervind welk onderneming het beste voor jou past. H4 Kies je locatie Het belang van de juiste locatie voor het succes van je onderneming valt niet te schatten. Er zijn heel wat factoren die bepalen wat voor pand je bedrijf nodig heeft. De locatie van je pand moet zeker goed bereikbaar zijn voor je doelgroep en voor je leveranciers. Bovendien moet je ook een gebouw kiezen dat bij je bedrijf en de activiteiten daarvan past. Modern of juist niet. Hip of eerder professioneel. In het centrum of net aan de rand van een stad. Neem je tijd als het moet en denk goed na. Je keuze moet doordacht zijn! Houd ook rekening met je budget. De goedkoopste oplossing om vanuit thuis te werken, is meestal niet de beste. Veel starters kiezen voor een flexkantoor! Deze kan je dus bij offiRent huren. Meer informatie daarover bij diensten op onze website. H4 Open een bankrekening bij uw bank naar keuze Elke Belgische ondernemer die in België gevestigd is, moet een bankrekening hebben. Voor een eenmanszaak, open je een rekening onder jouw eigen naam die je voor je zelfstandige activiteiten gebruikt. Het maakt niet uit welk bank dat je kiest. Als je je bedrijf opstart en je voor een vennootschap kiest, komt de rekeningen op naam van je onderneming. Deze mag zeker niet dezelfde zijn als je privérekening! Alleen gebruiken voor verrichtingen die met je bedrijf te maken hebben. Op alle officiële documenten ben je verplicht om de rekeningnummer samen met je handelsnaam te zetten. H4 Registreer je zaak bij KBO en vraag je ondernemingsnummer aan Alle Belgische ondernemingen staan met adres en eigenaar in een database: de KBO. Je onderneming krijgt ook een uniek nummer, zoals iedereen in België wonend een rijksregisternummer. Op die manier is het gemakkelijk om met je bedrijf te communiceren door verschillende overheidsdiensten. Dit doe je dus door je in te schrijven bij een erkend ondernemingsloket. Je bedrijf registreren is eenvoudig te regelen via je boekhouder of accountant (eventueel zelf te doen). Het is heel belangrijk dat alle gegevens correct geregistreerd zijn. H4 Sluit je aan bij sociaal verzekeringsfonds Elk startende ondernemer moet zijn sociale zekerheid zelf in orde brengen. De aansluiting kan gebeuren ten vroegste 6 maanden voor het begin van de activiteit en ten laatste bij de start. Je aansluiten, houdt in dat je onder het sociaal statuut van een zelfstandige valt met bepaalde sociale zekerheidsrechten en plichten. Deze verschillen naarmate je statuut. Ieder kwartaal moet elk ondernemer sociale bijdragen betalen. H4 Sluit je aan bij een ziekenfonds Vanaf dat je je aansluit bij een ziekenfonds, ben jij (en jouw gezin) verzekerd voor kleine en grote risico’s. Je moet eerst een attest van uw sociaalverzekeringsfonds kunnen voorleggen dat aantoont dat je in orde bent met je sociale bijdragen. H4 Sluit aanvullende verzekeringen af Je kan je optimaal indekken tegen risico’s. Het is zeker aangeraden om aanvullende verzekeringen af te sluiten in geval dat er ooit iets gebeurt. Een heel nuttig verzekering is de hospitalisatieverzekering. Je ziekenhuiskosten worden volledig of gedeeltelijk terugbetaald. Langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid is voor zelfstandigen echt wel nadelig. Daarom is de verzekering Gewaarborgd Inkomen je vangnet wanneer je plots zonder inkomen zit. Daarnaast doen zelfstandigen er goed aan extra te sparen voor een aanvullen pensioen. Het wettelijke pensioen voor zelfstandigen ligt veel lager dan het pensioen voor werknemers. Je kan ook verder de eigendommen van je zaak verzekeren; zeker de dure machines of elektronica die niet voortvloeit uit een brand. H4 Vraag eventuele bijkomende vergunningen aan Alles hangt natuurlijk van de sector af waarin jij je bedrijf wilt starten. De meest voorkomende vergunningen zijn: • voedselvergunning (productie, verkoop en bewaren van voedsel; dit gaat vrij ruim); • machtiging ambulante handel (bij verkoop op openbare en privémarkten, straten, evenementen of huis aan huis); • erkenning als aannemer (bouwaannemer die wilt deelnemen aan openbare aanbestedingen); • UNISONO (wanneer je muziek afspeelt in je zaak, praktijk, wachtzaal…). De lijst is natuurlijk veel langer. In een aantal sectoren gelden sectorspecifieke vergunningen. Bekijk dus zeker goed welke vergunningen je nodig hebt om van start te gaan! H3 Je eigen bedrijf starten. Hoe kan offiRent je helpen? Wij bieden de zaakvoerder ondersteuning. Aangepaste diensten gefocust op de groei van uw bedrijf! Samen er voor zorgen dat u meer winst maakt door een professioneel kantoor wat achter u staat! Telefonische permanentie en permanentie op uw website door een integreerbare chatapplicatie.
Lezen 26 times
More in this category: « Maatschappelijke zetel verplaatsen